Deprecated: Creation of dynamic property Disable_Comments::$is_CLI is deprecated in /www/webvol2/49/fwhu85s80syd2kl/ericksoncoaching.cz/public_html/wp-content/plugins/disable-comments/disable-comments.php on line 59

Deprecated: Creation of dynamic property Disable_Comments::$sitewide_settings is deprecated in /www/webvol2/49/fwhu85s80syd2kl/ericksoncoaching.cz/public_html/wp-content/plugins/disable-comments/disable-comments.php on line 61

Deprecated: Creation of dynamic property DisableComments_Plugin_Tracker::$disabled_wp_cron is deprecated in /www/webvol2/49/fwhu85s80syd2kl/ericksoncoaching.cz/public_html/wp-content/plugins/disable-comments/includes/class-plugin-usage-tracker.php on line 69

Deprecated: Creation of dynamic property DisableComments_Plugin_Tracker::$enable_self_cron is deprecated in /www/webvol2/49/fwhu85s80syd2kl/ericksoncoaching.cz/public_html/wp-content/plugins/disable-comments/includes/class-plugin-usage-tracker.php on line 70

Deprecated: Creation of dynamic property DisableComments_Plugin_Tracker::$require_optin is deprecated in /www/webvol2/49/fwhu85s80syd2kl/ericksoncoaching.cz/public_html/wp-content/plugins/disable-comments/includes/class-plugin-usage-tracker.php on line 74

Deprecated: Creation of dynamic property DisableComments_Plugin_Tracker::$include_goodbye_form is deprecated in /www/webvol2/49/fwhu85s80syd2kl/ericksoncoaching.cz/public_html/wp-content/plugins/disable-comments/includes/class-plugin-usage-tracker.php on line 75

Deprecated: Creation of dynamic property DisableComments_Plugin_Tracker::$marketing is deprecated in /www/webvol2/49/fwhu85s80syd2kl/ericksoncoaching.cz/public_html/wp-content/plugins/disable-comments/includes/class-plugin-usage-tracker.php on line 76

Deprecated: Creation of dynamic property DisableComments_Plugin_Tracker::$options is deprecated in /www/webvol2/49/fwhu85s80syd2kl/ericksoncoaching.cz/public_html/wp-content/plugins/disable-comments/includes/class-plugin-usage-tracker.php on line 77

Deprecated: Creation of dynamic property DisableComments_Plugin_Tracker::$item_id is deprecated in /www/webvol2/49/fwhu85s80syd2kl/ericksoncoaching.cz/public_html/wp-content/plugins/disable-comments/includes/class-plugin-usage-tracker.php on line 78

Deprecated: Creation of dynamic property Disable_Comments::$tracker is deprecated in /www/webvol2/49/fwhu85s80syd2kl/ericksoncoaching.cz/public_html/wp-content/plugins/disable-comments/disable-comments.php on line 149

Deprecated: Creation of dynamic property DisableComments_Plugin_Tracker::$notice_options is deprecated in /www/webvol2/49/fwhu85s80syd2kl/ericksoncoaching.cz/public_html/wp-content/plugins/disable-comments/includes/class-plugin-usage-tracker.php on line 657
Moje koučinkové podnikání- vybudování silné značky | Erickson Coaching CZ

Moje koučinkové podnikání- vybudování silné značky

V minulém blogu jste se dozvěděli, jak určit vaši cilovou skupinu. Určili jste charakteristiky svých klientů a dozvěděli se, jak se chovají. Nyní se obráťte sami k sobě – je třeba zvážit, jaká věc je charakteristická pro vás a vaše koučinkové podnikání. Je čas začít budovat svou značku.

Značka je stejně důležitá pro malé podniky, stejně jako pro velké mezinárodní korporace. Značka je to, co definuje vaše koučinkové podnikání a také představuje externí veřejnosti vaši jedinečnou hodnotu. Zamyslíte se nad tím – proč by si vás lidi najali, abyste se stali jejich osobními nebo business kouči, když mají i jiné alternativy? Budete potřebovat, aby vaše cílová skupina o vás začala přemýšlet  jako o jedinečné příležitosti pro rozvoj.

Slova, která budí emoce

Za prvé je třeba navrhnout své motto – větu, která bude představovat vás a vše, co nabízíte. “Dosáhni víc.” “Dosáhni svého skutečného potenciálu.” “Sny. Cíle. Skutečnost.” To jsou jen některé příklady zpráv, kterými můžete komunikovat s vaší cílovou skupinou. To, co komunikujete prostřednictvím značky a motta musí vyvolat emoci u klientů. “Apple” je nejlepším příkladem toho, jak prezentovat svou značku – neprodávat rysy, ale podstatu a výhody vaše služby.

Poznámka: I když budete hledat příklad u různých mezinárodních společností a způsobu jejich práce, nikdy nekopírujte jejich šablony a strategie. Buďte inovativní, odvážní a jiní! Smyslem značky na konci dne je, že se do ní lidé zamilují a do toho, co děláte. Když se klienti připojí emocionálně – protože sdílejí stejné hodnoty a přesvědčení s vaší značkou – nejprve budou hledat vás, musíte se lišit od ostatních koučů. Později to povede k věrnosti a rozšiříte tak svou značku externě.

“VŠICHNI” nejsou vaší cílovou skupinou.

Snažte se nepřemýšlet o tom, co se bude všem líbit. Poraďdte se svými přáteli, kolegy, či jinými podnikateli o jejich značce a mottu, zvažujte názory relevantních osob, které odpovídají profilu vašeho potenciálního klienta.

Koučinkové podnikání

Pečovat o svou značku!

Nedopusťte, aby vaše koučování ztratilo svou důvěryhodnost tím, že dojde ke snížení cen jen proto, aby se to stalo přístupnější široké mase nebo, abyste byli levnější než konkurence. Musíte ocenit svou práci a odůvodnit její cenu a některé další užitečné informace, které budou jen pro vaše klienty. Například pokud jste jedním z ICF certifikovaných trenérů, vaše ceny jsou přiměřeně vyšší než má konkurence, protože představujete skupinu nejlepších trenérů. Také nikdy nelžete svým zákazníkům a neslibujte něco, co nelze splnit! Řekněme, že jste slíbili změnu života osobě již po 3 sezeních (důraz na slovo “pouze”), a vy sami si jste vědomi, že toho nemůžete dosáhnout.

Ukázat své znalosti a zkušenosti

Vaším úkolem je vybudovat silnou a spolehlivou značku, která bude jednoduchá pro lidi.  Vždy používejte doporučení a prohlášení z vašich klientů na sociálních sítích. Také vaši aktuální/bývalí klienti vám mohou pomoci při zacílení nových zákazníků, a to prostřednictvím zaslání přímých mailů s jejich osobním doporučením.

V případě, že s prací teprve začínáte, nabídněte lidem volné sezení 30-90 minut, aby se zaregistrovali a sdíleli to na svých sítích (samozřejmě se souhlasem koučovaných osob). Konečným cílem by mělo pomoci potenciálním zákazníkům, aby se snáze rozhodli.

Na konci se podívejte na video o komunikaci značky a obchodní vize. Některé další věci, které potřebujete vědět jsou: jak převést potenciál do skutečných zákazníků za účelem zvýšení či dokonce zdvojnásobení svých příjmů z relace,  jak budovat síťové klienty. To vše vás čeká v následujícím blogu! Do té doby se můžete podívat, jak se stát certifikovaným trenérem Erickson na tomto odkazu.