ICF Certifikát

Pro získání certifikace ICF musíte mít:

Hodiny školení v rámci ICF akreditovaných koučovacích programů (ACTP a ACSTH ):

Dokončené od 1. do 4. modul školení “The Art & Science of Coaching”, splňuje požadavky pouze ACSTH.

Dokončením 5. modul stejného tréninku je nezbytné pro splnění standardů ACTP .
Koučovací hodiny

Koučovací hodiny s klienty mimo koučovacího školení.

Je nezbytné, aby 75%  z hodin budou placené.

Koučovací hodiny, které jsou shromažďovány jako součást vaší práce se počítají jako placené.

✓ Koučovací hodiny můžete sepisovat v tabulce, která obsahuje následující informace (naleznete na webových stránkách ICF, jestli formulář uvedený níže splňuje jejich kritéria)

Jméno Email Placeno/Neplaceno Počet koučovacích hodin Časový rámec Poznámka
Mentorské hoidny

✓ V tabulce níže jsou zobrazeny různé způsoby sběru hodiny mentorinku.

Hodnocení výkonu (Jen pro PCC i MCC)

✓ Jedná se o test svých koučovacích dovedností. To vyžaduje dvě zvukové nahrávky a písemné přepisy koučovacích sezení (Coaching Session Transcripts).

Hodnocení koučovací znalosti (Coach Knowledge Assessment – CKA)

Všichni kandidáti pro akreditaci musí dokončit hodnocení koučovací znalosti, (Coach Knowledge Assessment – CKA), které se skládá z testu s více odpovědí. ČKA je nutné obhájit pouze jednou.

✓ Držitelé akreditace ICF musí prokázat jasné pochopení:

▪ ICF definice koučování,
▪ Klíčové kompetence a
▪ Etický kodex
Jak získat akreditaci?
Úroveň akreditace Tréninkové hodiny (h) Koučovací hodiny (h) ICF dráhy Sezení mentoriku Hodnocení výkonu CKA
 ACC  60   100   Dráha 1: ACSTH  10   Ano  Ano
Dráha 2:
ACTP 
 TASC m5 Ne Ano
PCC
 125  750 nebo 500  Dráha 1: ACSTH  10    Ano Ano
Dráha 2:
ACTP 
 TASC m5 Ne Ano
MCC 200   2500 Jen jedna
možnost
 10  Ano Ano
Poznámka:

 

✓ ACSTH – Schválené hodiny specifického školení – Erickson školení, “The Art & Science of Coaching” moduly 1-4 splňují podmínky ACSTH.

✓ ACTP – Akreditovaný koučovací program – Erickson Training “The Art & Science of Coaching” Modul 5 splňuje podmínky ACTP.

 

✓ Vyhodnocení výkonu znamená, že kandidát s žádostí o akreditaci má poslat do ICF  dvě sezení ve audio formátu, jakož i jejich přepisy.

✓ Pro více informací o ICF akreditaci www.coachfederation.org

✓ Pro více informací o školení Erikson Coaching International navštivte www.erickson.edu

Údržba ICF akreditace

ICF udržuje vysoký standard pro profesionální kouče po celém světě a požaduje, aby akreditace byla obnovena každé 3 roky. Chcete-li obnovit svou akreditaci je nezbytné :

✓  Získání nejméně 40 hodin CCE – dalšího vzdělávání kouče (Continuing Coach Education) – během 3 let od získání certifikace nebo od poslední obnovy certifikace. Z toho minimálně 24 hodin musí být zaměřen na základní kompetence kouče (Core Competencies).

✓ Pouze pro obnovu ACC, dalších 10 hodin mentoringu nad koučovacích hodin potřebných pro počáteční akreditaci, dokončen do tří let od první akreditaci nebo od posledního obnovení akreditace.

Neustále koučovací  vzdělávání (Continuing Coach Education – CCE)

V případě, že je koučovácí program, CCE ICF akreditovaný to znamená, že hodiny získané v tréninku mohou použit k obnovení akreditace ICF. “PCM Coach” je příkladem takového tréninkového programu. CCE akreditované vzdělávací programy obvykle obsahují hodiny pro klíčové kompetence a rozvoj zdrojů (Resource Development).

✓ Klíčové kompetence: Moderní koučovací školení, psaní nebo výzkum, který je přímo spojený s klíčovými kompetenci ICF.

✓ Vývoj zdrojů (Resource Development): vzdělávání, psaní, výzkum nebo nezávislé vzdělání mimo ICF klíčových kompetencí, které přispívají k profesnímu rozvoji kouče.