Deprecated: Creation of dynamic property Disable_Comments::$is_CLI is deprecated in /www/webvol2/49/fwhu85s80syd2kl/ericksoncoaching.cz/public_html/wp-content/plugins/disable-comments/disable-comments.php on line 59

Deprecated: Creation of dynamic property Disable_Comments::$sitewide_settings is deprecated in /www/webvol2/49/fwhu85s80syd2kl/ericksoncoaching.cz/public_html/wp-content/plugins/disable-comments/disable-comments.php on line 61

Deprecated: Creation of dynamic property DisableComments_Plugin_Tracker::$disabled_wp_cron is deprecated in /www/webvol2/49/fwhu85s80syd2kl/ericksoncoaching.cz/public_html/wp-content/plugins/disable-comments/includes/class-plugin-usage-tracker.php on line 69

Deprecated: Creation of dynamic property DisableComments_Plugin_Tracker::$enable_self_cron is deprecated in /www/webvol2/49/fwhu85s80syd2kl/ericksoncoaching.cz/public_html/wp-content/plugins/disable-comments/includes/class-plugin-usage-tracker.php on line 70

Deprecated: Creation of dynamic property DisableComments_Plugin_Tracker::$require_optin is deprecated in /www/webvol2/49/fwhu85s80syd2kl/ericksoncoaching.cz/public_html/wp-content/plugins/disable-comments/includes/class-plugin-usage-tracker.php on line 74

Deprecated: Creation of dynamic property DisableComments_Plugin_Tracker::$include_goodbye_form is deprecated in /www/webvol2/49/fwhu85s80syd2kl/ericksoncoaching.cz/public_html/wp-content/plugins/disable-comments/includes/class-plugin-usage-tracker.php on line 75

Deprecated: Creation of dynamic property DisableComments_Plugin_Tracker::$marketing is deprecated in /www/webvol2/49/fwhu85s80syd2kl/ericksoncoaching.cz/public_html/wp-content/plugins/disable-comments/includes/class-plugin-usage-tracker.php on line 76

Deprecated: Creation of dynamic property DisableComments_Plugin_Tracker::$options is deprecated in /www/webvol2/49/fwhu85s80syd2kl/ericksoncoaching.cz/public_html/wp-content/plugins/disable-comments/includes/class-plugin-usage-tracker.php on line 77

Deprecated: Creation of dynamic property DisableComments_Plugin_Tracker::$item_id is deprecated in /www/webvol2/49/fwhu85s80syd2kl/ericksoncoaching.cz/public_html/wp-content/plugins/disable-comments/includes/class-plugin-usage-tracker.php on line 78

Deprecated: Creation of dynamic property Disable_Comments::$tracker is deprecated in /www/webvol2/49/fwhu85s80syd2kl/ericksoncoaching.cz/public_html/wp-content/plugins/disable-comments/disable-comments.php on line 149

Deprecated: Creation of dynamic property DisableComments_Plugin_Tracker::$notice_options is deprecated in /www/webvol2/49/fwhu85s80syd2kl/ericksoncoaching.cz/public_html/wp-content/plugins/disable-comments/includes/class-plugin-usage-tracker.php on line 657

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol2/49/fwhu85s80syd2kl/ericksoncoaching.cz/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 63

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol2/49/fwhu85s80syd2kl/ericksoncoaching.cz/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 73

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol2/49/fwhu85s80syd2kl/ericksoncoaching.cz/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 89

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol2/49/fwhu85s80syd2kl/ericksoncoaching.cz/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 102

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol2/49/fwhu85s80syd2kl/ericksoncoaching.cz/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 111

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol2/49/fwhu85s80syd2kl/ericksoncoaching.cz/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 40

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol2/49/fwhu85s80syd2kl/ericksoncoaching.cz/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 51

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol2/49/fwhu85s80syd2kl/ericksoncoaching.cz/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 68

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol2/49/fwhu85s80syd2kl/ericksoncoaching.cz/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 82

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol2/49/fwhu85s80syd2kl/ericksoncoaching.cz/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 91
Obsah tréninku | Erickson Coaching CZ

Obsah tréninku

Cílem školení “Umění a věda koučování” je výcvik profesionálních koučů podle standardů Mezinárodní Federace Koučů (International Coach Federation). Školení je zaměřeno na trenéry, HR profesionály, manažery, leadery, kouče a mentory, kteří se zabývají rozvojem lidského potenciálu v nejširším slova smyslu.

Trénink se zaměřuje na rozvoj jedenácti základních kompetencí profesionálních koučů, které jsou definovány ze strany ICF. Tyto kompetence jsou rozděleny do čtyř skupin a každá z nich je stejně důležitá a významná při vývoji profesionálního kouče.

Stavění základu

1.Seznámení se s etikou a profesními standardy ICF
2.Definování koučinkové smlouvy a pracovní smlouvy

Budování vztahů

3.Vybudování důvěry a souladu s klientem
4.”Přítomnost” kouče

Efektivní komunikace

5.Aktivní naslouchání
6.Kladení efektivních otázek
7.Přímá komunikace

Podpora učení a práce na cílech

8.Vytváření zážitku
9.Vytváření akčních kroků
10.Plánování a stanovení cílů
11.Kontrola pokroku a odpovědnost za dosažení stanovených cílů

Program “The Art and Science of Coaching” je 16-ti denní trénink rozdělený do 4 čtyřdenních modulů, během kterých se pracuje na rozvoji uvedených kompetencí. Každý ze 4 modulů zpracovává jednu ze čtyř fází školícího programu. Jedná se o fáze Inspirace, Implementace, Integrace hodnoty a fáze Uzavření projektu. Po dokončení tohoto tréninku mají účastníci možnost být certifikovaní jako profesionální trenéři Erickson Coaching International.

Trénink je rozdělen do 4 čtyřdenních modulů a každý modul je zaměřen na jednu fázi rozvoje koučinkového programu:
[su_spoiler title=”Modul 1 – Inspirace” style=”fancy” icon=”plus-circle”]
První vzdělávací modul má za cíl inspirovat účastníky v kariéře koučování. Tento modul poskytuje základ pro práci s pokročilými technikami koučování. Po prvním modulu jasně pochopíte, co koučování je a jaký je rozdíl mezi konzultacemi, školením, poradenstvím, mentorstvím či psychoterapií. Hlouběji pochopíte, jak funguje lidský mozek a k čemu je efektivní struktura efektivních koučovacích rozhovorů.

Témata, která zpracovává tento modul, jsou:
Koučinkové nástroje

Prostřednictvím speciálně vyvinutých cvičení se naučíte, jak:
Zajistit soulad se zákazníky či zaměstnanci skrze sledování a aktivní naslouchání
Používat “verbální změkčovadla” v komunikaci
Přesně definovat svůj cíl
Využít efektivních otevřených otázek
Si stanovit dobře definovaný cíl setkání nebo koučinkového sezení
Aktivně naslouchat
Každé koučinkové sezení vést k cíli
Klást otázky tak, abyste rozvíjeli vize klientů nebo zaměstnanců
Rozvíjet intuici při jednání s klienty

Jak motivovat klienty pomocí metody Miltona Ericksona?
Dozvíte se, jak povzbudit zákazníky a zaměstnance, aby zapojili všechnu kreativitu při řešení problémů.

Pochopíte, jak fungují nástroje, které vedou zákazníky k řešení, včetně:
Jasného pochopení struktury koučovacího rozhovoru
Pevnosti Ericksonových principů aplikovaných v koučování
Metody řízení klienta k cíli
Logické úrovně na vypracování projektů
Široké škály efektivních otázek
Získání souhlasu
Jak různé fáze procesu učení zapojit do procesu koučování

Business koučování a procesy myšlení
Úvod do prověřených transformačních technik profesionálních koučů. V této části budou prezentovány některé z paradigmat obchodního koučování, abyste jasně pochopili rozdíl mezi leadership koučováním, týmovým koučováním, životním koučováním a manažerským koučováním.

Prostřednictvím speciálně vyvinutého cvičení se naučíte:
Systematický Business koučink: Uplatňování principů zaměřených na řešení skrze paradigma systematického přemýšlení
Osm mocných “Jak na to?” otázek k vytvoření úspěšného akčního plánu
Rozvoj účinných hodnotících předpokladů – Inovativní přístup k podpoře základních hodnot svých zákazníků
Síla čísla 3 – Jak pomoci klientovi, aby se cíl, na kterém pracuje, stal skutečným?
Sestavení zdrojů: Nové nástroje pro výběr nejúčinnějších strategií učení
Model “matrjošky” v designu projektů
Identifikace a rozvoj klíčové fáze koučovacího rozhovoru
Jak plně podpořit klienta při dosahování cíle?

Integrace Koučování zaměřeného na řešení
Úvod k účinnému uplatňování nástrojů a metod profesionálních trenérů.

Prostřednictvím cvičení, které Dr. Marilyn Atkinson vyvinula a upravila pro využití v koučování, se dozvíte jak:
Rozpoznat a překonat blok během koučování
Pomoct klientovi v překonání menších obav?
Vytvořit rozdíl mezi zpětnou vazbou a selháním
Vytvořit a použít o sobě obraz založený na hodnotách
Jak se dostat ke klientovi změnou způsobu řeči?
Pomoct klientovi rozvíjet tvořivost a strategické myšlení

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Modul 2 – Implementace” style=”fancy” icon=”plus-circle”]

Zaměření druhého modulu je na implementaci a rozvoji koučovacích dovedností. Tento modul dává účastníkům možnost nahlédnout do plánování, realizace a organizace času v průběhu koučovacího sezení a koučování projektu. V tomto modulu se účastníci naučí různé způsoby, jak pomoct klientovi, aby odpověděl na otázku “Jak dosáhnout požadovaného cíle?”.

Témata, která zahrnuje druhý modul tréninku jsou následující:

Modely určení priorit
Modely určení priorit
Snadnější určení priorit
Koučování efektivních priorit
Matrice urgentního oproti důležitému
Schéma určení priority v oblasti čtyř kvadrantů

Řízení časem
Otázky pro rozvoj motivace
Vize budoucnosti: vytvoření cílů na časové ose
Uplatnění modelu ˝Kolo životní rovnováhy”
Otázky pro analýzu času
Denní záznamy o časovém řízení
Pochopení času: v momentě nebo během doby

Tvořivost
Strategie pro rozvoj individuální tvořivosti
Vzorec pro změnu
Vnímání pozice
Personální otázky pro hodnoty a vize
Formulář pro tvorbu poslání

Plánování tří poloh
Tři fáze vývoje projektu
Efektivní koučinkové otázky pro realizaci strategického plánování ze tří poloh
Koučování projektového managementu
Cvičení strategické tvořivosti
Vytváření strategie: plánovač

Vytvoření zdrojového stavu
Vytvoření prostoru pro přemýšlení
Čára stavu a základní postupy pro práci s čárou stavu

Mistrovství a koučování kritiků
Kotva osobní idetntity
Pole pro efektivní nápady
Koučování efektivních fází vývoje k mistrovství
[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Modul 3 – Integrace hodnoty ” style=”fancy” icon=”plus-circle”]
Kolikrát jste byl svědkem toho, že v týmu i kromě plně osvědčeného akčního plánu a odbornosti “jak na to”, projekt začne stagnovat a konečný výsledek je nižší než se plánovalo. Tento modul dává účastníkům příležitost naučit se metody ke zvyšování povědomí klienta o základních hodnotách. Účastníci se naučí, jak pomoci klientovi připojit tyto hodnoty k cílům, na které působí.

Témata , kterými se tento program zabývá, jsou

Hodnoty
Koučinkové otázky týkající se hodnot
Způsob, jak se zdůrazňují kritické hodnoty
Výzkum klíčových hodnot
Kritéria pro určování priorit hodnot

Motivace a předpoklady
Úroveň motivace a slova pro identifikaci úrovně motivace
Zvyšování úrovně motivace
Koučování inspirativními příběhy
Týmové koučování: podpoření a dialog
Koučování pro dosažení nejdůležitějšího cíle
Práce s poznámkami o hodnotě stavu

Spirální dynamika – Gravesův model
Clare Graves typologie systém hodnot
Gravesovy systémy hodnoty – základní rámce
Přehled úrovně v Gravesovém modelu
Gravesův model správy

Komunikace: Dohoda a závazky
Koučování klientů s negativními postoji – stanovení dohody a formát otázek
,,Jazyk” podobnosti a rozdíly
Koučování opačných odpovědí – vyvolávání opačnosti
Vyhodnocení budoucnosti – pohled zaměřený na řešení
Vztah kouč-klient
[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Modul 4 – Dokončení a spokojenost” style=”fancy” icon=”plus-circle”]
Čtvrtý modul je konečný segment této jedinečné a vzrušující cesty a je zaměřen na vytvoření vlastní strategie úspěchu, vytvoření plánu k vlastnímu podnikání nebo implementace koučování ve společnostech. Díky integraci získaných poznatků budou účastníci ve styku s mimořádnou a nejhlubší znalostí o koučování, jehož sběru a formulaci dr. Marylin Atkinson věnovala posledních 30 let svého výzkumu a praktické práce.

Témata, kterými se tento program zabývá, jsou:

Metaprogramy
Co jsou metaprogramy a jak je lze aplikovat v koučování?
Určení metaprogramů klienta a adaptace koučinkových rozhovorů uznávanými metaprogramy.

Efektivita pozice kouče
Efektivní komunikace v koučování
Komunikační cíle efektivních koučů
Průchod vedle 4 gremliny (strach z vytvoření vize, strach z neúspěchu, strach z konfliktu se systémem, strach z konfliktu s jednotlivci)
Verbální potvrzení v koučování zaměřeného na řešení

Rozhovor o úspěchu
Koučování “koučinkového rozhovoru” – cvičení a demonstrace
Integrace závazku klienta a propojení s dlouhodobou vizí
Jak zůstat v pozici kouče?
[/su_spoiler]