Business Coaching

Business coaching je kreativní vztah mezi koučem a klientem (nebo týmem), který se zaměřuje na soulad cílů organizace a cílů jednotlivce nebo týmu, zlepšováním výkonnosti a dosažením stanovných cílů. Business kouč může pracovat s jednotlivci nebo týmy k dosažení stanovených cílů. Cíl obchodního koučování je dosažení měřitelných výsledků, které se definují na samém začátku koučovacího projektu.

Základní úkoly business koučů

[ezcol_1third]

benefit-3

Podpora jednotlivců nebo týmu při stanovování měřitelných cílů

[/ezcol_1third] [ezcol_1third]

benefit-1

Podpora ve stanovení strategie pro dosažení stanovených cílů

[ezcol_1third][/ezcol_1third]

[ezcol_1third_end]

benefit-2

Podpora při překonání překážek k dosažení cílů

[/ezcol_1third_end]

Základní koučovací nástroje

Strukturovaný způsob kladení otázek, které zákazníka směřují k řešení a koučovací techniky, které se nejvíc používají s cílem zvýšení motivace a získání dalších poznatků, které souvisí s úkolem nebo projektem na kterém klient nebo tým pracují.

Indivudální koučink

Prostřednictvím svých vlastních poznatků, si jednotlivci uvědomí vlastní síly a rozvíjejí strategii a plány pro dosažení stanovených cílů. Úkolem kouče je být neutrální a objektivní strategický partner v ,,projektu dosažení stanoveného cíle”. Koučování je nejvhodnější nástroj v následujících obchodních situacích:

 • Soulad osobního rozvoje klienta s organizačními změnami
 • Podpora v rozvoji firemních lídrů
 • Podpora při dosahování konkrétních obchodních a rozvojových cílů, týmů a jednotlivců
 • Podpora v rozvoji organizace a týmu

Důvěra je klíčovou hodnotou kvalitního koučovacího vztahu. Všechny koučovací rozhovory zůstávají mezi jednotlivci a koučem, což omezuje vybudování skutečného přátelství. Kouč je povinný zachovat pro sebe obsah každého zasedání.Tato úroveň důvěry činí, aby se mezi koučem a klientem vytvořil vztah a svazek, který slouží jako podpora klientovi na cestě k dosažení jeho cílů. Klient se může, pokud chce, o části zasedání podělit s manažerem, týmem, rodinou nebo jinými lidmi.

Týmove koučování

Týmové koučování je proces podporování týmu v dosahování stanovených cílů. Umožňuje členům týmu dosahovat nejlepšího výkonu pomocí kouče. Podstatou týmového koučování je umožnění osobního rozvoje jednotlivce uvnitř týmu. Stejně jako individuální koučink, může týmový koučink,  zahrnovat nějaký druh hodnocení. Týmový koučink se zaměřuje na rozvoj jednotlivců, kteří už společně pracují  nebo  spolu budou dlouho pracovat.

Oblasti použití týmového koučinku jsou:

 • Práce na vytvoření týmových cílů, jejich dosažení a stanovení nových cílů
 • Práce na osobním a profesním rozvoji členů týmu
 • Překonání konfliktů vevnitř týmu a vybudování týmového ducha
 • Možnost změny postojů a perspektiv
 • Zvýšení emocionální inteligence týmu
 • Zvýšení měřitelných výsledků (jako jsou stanovení týmových a jedinečných cílů. Růst a produktivita zlepšení interní a externí komunikace, zlepšení sebevědomí).

Další informace

Koučování dává viditelné výsledky jak při práci s manažery, tak i se zaměstnanci. Koučování pro manažery zahrnuje principy sportovního koučování, ale místo zaměření se na soutěž, tento koučink má  pomoct jednotlivci dát ,,přesně to co je potřeba“, za účelem zlepšení stávající schopnosti, stanovení důležitých cílů aby byli odpovědní za svoje výsledky. Aby kouč působil efektivně, pomůže jednotlivci a týmům indefikovat, pochopit a odstranit překážky. Výsledky koučinku mohou zahrnovat zlepšení výkonu a přístup k práci, lepší týmovou práci a snížené množství konfliktů. Když koučink vede k lepšímu souladu v osobních a organizačních hodnotách a cílech, výsledek často zahrnuje zvýšení spokojenosti v práci a větší organizovanost.

Strategie pro rozvoj koučinku zaměřeného na výsledek Atria Group:

 • Poskytnout lídrům, manažerům a vedoucím tréninku zdroje a začlenit koučink do své každodenní profesní činnosti
 • Rozvoj a interní odborné znalosti pro naše klienty
 • Využití koučovací znalosti organizačního rozvoje, aby se vybudovala vysoká úroveň znalosti v oblasti koučinku a profesního rozvoje.

Pokud přemýšlíte jak se stát koučem, přečtěte si více informací na naší stránce ,,The Art & Science of Coaching.

Související stránky: