Co to je koučink?

[ezcol_1third]

[/ezcol_1third]

[ezcol_2third_end]

Koučink je pracovní postup, jehož cílem je zlepšení výkonu klienta. Obvykle prostřednictvím práce jeden na jednoho, stejně jako odraz způsobu použití specifických znalostí a dovedností.

Koučování působí jako hnací síla, která osvobozuje lidský potenciál a generuje nové a kreativní nápady, modely a chování, které vedou k úspěchu.

Úkolem kouče je jasně a objektivně prezentovat co klient dělá, a jak to funguje, aby mohli společně přijít na nové informace, které klient později přenese do každodenního života. Vývoj je klíčovým prvkem koučování. Vývoj je definován jako kontinuální proces růstu a učení, a v souladu s touto definicí, můžeme definovat cíle koučování jako osobní a profesní rozvoj jedince prostřednictvím stávajícího rámce. Koučink je úspěšný, když klient překoná bloky, nebo rozvíjí stávající dovednosti (schopnosti), které mu pomůžou k dosažení určitého cíle.

[/ezcol_2third_end]

Rezultati-koučinga

 • Dosahování vynikajících výsledků (v obchodování, sportu, managementu, učení ….)
 • Úspěšné dokončení projektu
 • Rozšíření vlastní kapacity
 • Zdokonalení vlastní vize
 • Docílení rovnováhy
 • Rozpoznání a aktivování skrytého talentu
 • Odhalit osobní poslání
 • Rozvynout kreativitu
 • Definovat hodnoty a priority

Rezultati-koučinga

 • Kladení správných a přesných otázek
 • Aktivní a soustředěný poslech a podpora
 • Vyvození vnitřních stavů
 • Dávání a přijímání zpětné vazby

Rezultati-koučinga

 • Stav zablokování
 • Stres
 • Životní a obchodní krize
 • Nedostatek motivace
 • Problémy se zvládáním týmů, změn, atd.
 • Mentální bloky
 • Konfliktní situace

Související články: